Zebranie SEiRP

                                                   ZEBRANIE SENIORÓW

           W miesiącu lutym b.r. Zarząd Koła SE i RP w Zakopanem na dzień 8 marca  2018 r.  zwołał zebranie sprawozdawczo – wyborcze w gościnnych progach OW '' Dafne''.
W zebraniu uczestniczyło 33 członków oraz 9 zaproszonych gości : insp. Piotr Dziekanowski – Komendant Powiatowy Policji w Zakopanem, Henryk Borowiński – Honorowy Prezes Zarządu Głównego SE i RP, Elżbieta Odziomek – Vi-ce  Prezes Koła SE i RP w Nowym Targu, 3-osobowa delegacja policyjnych emerytów z Popradu [SK] pod kierownictwem Przewodniczącej Evy Pivovarnikowej.
            Zebranie otworzył i powitał zebranych  Prezes Koła kol. Edward Kwak, który zawnioskował prowadzenie zebrania Janowi Szymańskiemu.
           Po wyczerpaniu formalnych procedur , zatwierdzeniu porządku obrad, wyborze komisji skrutacyjnej, uchwał i wniosków, głos ponownie zabrał kol. Edward Kwak, który złożył sprawozdanie z działalności Zarządu Koła SE i RP w Zakopanem za 2017 r. informując, że obecnie należy do niego 106 członków  24 kobiety, 82 mężczyzn w tym 16 wspierajacych. Minutą ciszy uczciliśmy 2 członków, którzy zmarli w 2017 r. tj. Zofia Budaj i Henryk Zwijacz. Ponadto wskazał na najważniejsze przedsięwzięcia, które w 2017 r. realizowane były przez Zarząd Koła.
Wspólnie z IPA organizacja honorowego krwiodawstwa [ok.14 litrów] , wspólna wycieczka na Ukrainę do Lwowa , Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej z udziałem drużyn z Ukrainy i Słowacji, wycieczki w polskie Tatry.
             Działalność naszego koła w 2017 r. została wysoko oceniona przez Komisję Rewizyjną ZW SE i RP w Krakowie. Pod nieobecność na zebraniu z powodu choroby Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Koła SE i RP w Zakopanem kol. Bogdana Kani,  protokół odczytał  przewodniczący zebrania. Komisja Rewizyjna Koła SE i RP również wysoko oceniła pracę Zarządu stawiając wniosek o udzielenie absolutorium za 2017 r.

              Obydwa sprawozdania w głosowaniu jawnym zostały zatwierdzone przez uczestników zebrania jednogłośnie. Przyjęto również preliminarz budżetowy oraz kierunki pracy Zarządu w 2017 r.

              W głosowaniu jawnym wybrano nowy Zarząd Koła SE i RP w Zakopanem a jego Prezesem ponownie został kol. Edward Kwak .

W skład Zarządu weszli również :

 • Jan Szymański       - Vice Prezes,
 • Jerzy Pająk            - Sekretarz,
 • Stanisław Dańko     - Skarbnik,
 • Emil Wygoda          - Członek,
 • Bożena Kaszczuk    - Członek,
 • Jan Bryniarski        - Członek,
 • Witold Kaszkin       - Członek,
 • Józef Zaborek        - Członek,
          Podobnie jak uprzednio Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej wybrany został kol. Bogdan Kania.
        Członkami komisji zostali: 
 • kol. Krystyna Jasińska 
 • kol. Jan Musiał.
          Delegatami na VIII Zjazd Wojewódzki SE i RP w Krakowie zostali wybrani :
 •  Stanisław Dańko,
 • Józef Zaborek,
 • Jan Bryniarski,
 • Wacław Homa
 • Jerzy Pająk

Maria Marciniak i Witold Dudzic są delegatami ''rezerwowymi''.

Krystyna Jasińska za długoletnią i efektywną pracę na rzecz SE i RP przez kol.

Henryka Borowińskiego i Edwarda Kwaka została odznaczona ''Medalem za Zasługi''.
Natomiast  kol. Teresę Bachleda- Szeliga, Jana Bryniarskiego, Jana Sobańskiego, Emila Wygodę, Józefa Zaborka i  Leszka Kwak wyróżniono jubileuszowymi listami gratulacyjnymi.

W końcowej części zebrania zabrał głos kol. Henryk Borowiński i poinformował o aktualnej sytuacji i podejmowanych przedsięwzięciach przez Zarząd Główny SE i RP oraz FSM.

Prezes Kołą SE i RP w Zakopanem  uczestniczącym w zebraniu kobietom złożył życzenia z okazji ich święta, wręczył po symbolicznym kwiatku, podziękował za dokonany wybór i zaprosił na skromny poczęstunek. Kierownikowi OW Dafne panu Grzegorzowi Buczulskiemu serdecznie dziękujemy za okazywaną życzliwość.

                                                            Opracował : Jan Szymański

                                                            Zdjęcia : Jerzy Domański

Galeria