Zebranie sprawozdawcze Regionu za 2020 r.

W dniu 18 czerwca br. w OSW „Dafne” odbyło się zebranie sprawozdawcze Regionu IPA zakopane za 2020 r., w trakcie którego po przedstawieniu sprawozdań z działalności Regionu za ubiegłu rok i Komisji Rewizyjnej Prezydium Regionu otrzymało absolutorium.

Przyjęto plan pracy oraz plan wydatków na 2021 r.

Żywimy nadzieję, że pandemia nie pokrzyżuje naszych planów na ten rok i pozwoli zrealizować zaplanowane przedsięwzięcia.

Galeria