Kongres Sprawozdowczo-Wydorczy IPA SP

                         KONGRES  SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZY SP IPA


            W dniach 6 – 8 grudnia 2019 r. w Janowie Podlaskim obradowali delegaci Sekcji Polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji.
            W obradach Małopolską Grupę Wojewódzką reprezentowało 10 delegatów wybranych podczas posiedzenia Zarządu MGW w Tarnowie. Przedstawicielem Regionu IPA Zakopane był kol. JanSzymański.
Delegaci zakwaterowani zostali w 4 gwiazdkowym hotelu
Zamek Biskupi. Obrady rozpoczęły się w dniu 7.12.2019 r.  Ustępujący Prezydent SP IPA kol. Fryderyk Orepuk otwierając obrady przywitał zaproszonych gości, Prezydenta Sekcji Światowej Pierra Martina Moulin’a oraz przedstawicieli 19 delegacji zagranicznych po czym przedstawił program obrad, który przez delegatów został przyjęty jednogłośnie.
           Następnie kol. Fryderyk Orepuk złożył spra
wozdanie z działalności SP IPA za okres minionej kadencji. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej kończąc swoje wystąpienie zawnioskował udzielenie wotum zaufania ustępującemu Prezydium. Delegaci jednogłośnie zaakceptowali wniosek Przewodniczącego KR.
            Kolejnym punktem obrad było zgłaszanie i wybór kandydatów na Prezydenta i Prezydium SP IPA. W tajnym głosowaniu Prezydentem SPA IPA został wybrany kol. Piotr Wójcik z Lubelskiej Grupy   Wojewódzkiej. Kandydat MGW kol. Zbyszek Tomaszek z Regionu IPA Nowy Sącz -  Karpacki wybrany został na Zastępcę Skarbnika SP IPA. Na zakończenie obrad odbył się uroczysty bankiet podczas którego, złożono podziękowania dotychczasowym członkom  Prezydium SP IPA oraz Komisji Rewizyjnej, wręczono wyróżnienia dla zasłużonych członków.
            Głos zabrali również przedstawiciele
delegacji zagranicznych.  Atrakcją bankietu były występy uczniów z  janowskich szkół, którzy dali popis swoich umiejętności wokalno – sportowych za co zostali nagrodzeni gromkimi brawami. Po części   oficjalnej wspaniała zabawa trwała do póżnych godzin nocnych. 

  W niedzielny poranek w dniu 8 grudnia 2019 r. delegaci opuścili gościnny Janów Podlaski.

Tekst i zdjęcie : Jan Szymański