Zebranie sprawozdawcze Regionu IPA Zakopane

OBRADY ZAKOPIAŃSKIEGO REGIONU IPA

25 lutego 2019 r. członkowie zakopiańskiego regionu IPA spotkali się w sali konferencyjnej Ośrodka Wypoczynkowego "DAFNE" w Zakopanem aby odbyć swoje roczne zebranie sprawozdawczo-wyborcze z działalności w 2018 r.

Otwarcia zebrania dokonał Przewodniczący Zarządu Regionu IPA w Zakopanem kol. Edward Kwak, który powitał zebranych gości, a w szczególności Pana Komendanta Powiatowego Policji w Zakopanem insp. Piotra Dziekanowskiego. Wśród zaproszonych gości byli również koledzy i koleżanki z regionu IPA Poprad Republiki Słowacji.

Dalszą część zebrania zgodnie z ustalonym porządkiem poprowadził kol. Jan Szymański, udzielając głosu kol. Edwardowi Kwak, który złożył sprawozdanie z działalności Zarządu Regionu za 2018 r. Sprawozdanie zaprezentowane przez kol. E.Kwaka i Komisję Rewizyjną zostało przez zebranych przyjęte jednogłośnie, podobnie jak propozycja preliminarza finansowego na 2019 r. Jednogłośnie zebranie zaaprobowało plan pracy na bieżący rok.

W końcowej części zebrania głos zabierali zaproszeni goście, którzy dziękując za zaproszenie, wysoko ocenili dotychczasową działalność zakopiańskich członków IPA i zamierzeń na 2019 r. Po takiej ocenie kol. Edwardowi Kwak nie wypadało nic innego jak zaprosić wszystkich do sąsiedniej sali na tzw. "integracyjną" część spotkania.

(RW)