Walne zgromadzenie

Zgodnie z tradycją Prezes Zarządu Koła Zrzeszenia Emerytów i Rencistów Policji w Zakopanem kol. Edward Kwak zwołał jak co roku walne zebranie na dzień 9 grudnia 2016r. w sali konferencyjnej O.W. "Dafne" w Zakopanem.

Jak zwykle nie zawiedli członkinie i członkowie naszej organizacji,  którzy licznie przybyli na zorganizowane zebranie. Nie zawiedli również zaproszeni goście, mł.insp. Piotr Prokipczak – I Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Zakopanem, kol. Czesław Kosiba - reprezentujący Zarząd Koła Emerytów i Rencistów Straży Pożarnej w Zakopanem, Pani Marta Szarzyńska - była kierownik OW "Dafne" oraz asp.sztab. Zbigniew Pluta - Przewodniczący Zarządu Terenowego NSZZP w Zakopanem.

Po przywitaniu zebranych kol. Edward Kwak omówił przedsięwzięcia jakie były realizowane w okresie od stycznia do grudnia 2016 r. Poinformował również o wycieczce jaką Zarząd Koła zamierza zorganizować na wiosnę 2017r, do Lwowa i zaprosił zebranych do wspólnego zwiedzania tego wspaniałego miasta i byłych terenów RP.

W dalszej części zebrania kol. Edward Kwak wspólnie z mł. insp. Piotrem Prokipczakiem wręczyli Odznaki Za Wybitne Osiągnięcia przyznane przez ZG SEiRP kol. Janowi Bryniarskiemu i Bogdanowi Kania. Odznaki za Zasługi z Dyplomem otrzymali kol.Krystyna Jasińska, Stanisław Wojtyła i Jan Szymański. Na zakończenie oficjalnej części spotkania z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego 2017 Roku zebrani złożyli wzajemnie życzenia po czym Prezes Koła kol. Edward Kwak zaprosił wszystkich skromny poczęstunek.

Galeria