Zebranie

W dniu 6 marca 2015 r. o godz.16.00 w sali konferencyjnej O.W. "Dafne" w Zakopanem na swoim rocznym zebraniu sprawozdawczym spotkali się policyjni emeryci i renciści zrzeszeni w Kole SE i RP Zakopane.

                   Zebranie otworzył i powitał zaproszonych gości oraz przybyłych członków Prezes Koła SE i RP w Zakopanem kol. Edward Kwak.Swoją obecnościa zebranych zaszczycił Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Zakopanem kom. mgr Aleksander Babiarz.Zarząd Wojewódzki SE i RP w Krakowie reprezentował kol. Jan Fabiański. Wśród zaproszonych gości byli również kol. Marian Tota - Prezes Tatrzańskiego Koła nr 6 Emerytów i Rencistów Wojska Polskiego, kol.Jan Puda i Elżbieta Odziomek - Prezes i Wiceprezes Koła SE i RP w Nowym Targu. Udział w naszym zebraniu wzięła również pani Marta Sarzyńska wyróżniona w ub. roku "Odznaką za zasługi" z dyplomem dla Koła SE i RP w Zakopanem, obecny kierownik O.W. "Dafne" pan Artur Dąbek i asp. Zbigniew Pluta - Przewodniczący NSZZ Policjantów w KPP Zakopane. Z przyczyn obiektywnych nie dotarła do Zakopanego delegacja emerytów policyjnych z Popradu {Słowacja} oraz kol. Mieczysław Staszel - Prezes Koła Emerytów i Rencistów Pożarnictwa w Zakopanem.

                    Zebraniu przewodniczył wybrany jednogłośnie kol. Jan Szymański, który po zaprezentowaniu i zatwierdzeniu porządku obrad udzielił głosu kol. Edwardowi Kwak, który złozył sprawozdanie z działalności Koła SE i RP za 2014 r. a Przewodniczący Komisji Rewizyjnej kol. Bogdan Kania w swoim wystąpieniu dokonał oceny pracy Zarządu Koła wnioskując zebranym, udzielenie wotum zaufania. Zebrani zapoznani zostali z preliminarzem

budżetowym na 2015 r. który został jednogłośnie przyjęty i skierowany do realizacji, podobnie jak i plan pracy Zarządu Koła   w b.r.

                    W trakcie zebrania kol. Jan Fabiański wspólnie z kol. Edwardem Kwakiem wręczyli uroczyste dyplomy z okazji jubileuszu urodzin kol. kol.

Krystynie Jasińskiej, Elżbiecie Kaszkin, Marii Kowalskiej, Józefowi Kordyl, Henrykowi Joć i Janowi Szymańskiemu. Natomiast kol. Tadeuszowi Węglarczyk, Janowi Chruściel i Józefowi Kordyl wręczone zostały legitymacje członkowskie.

                     Koleżanki uczestniczące w zebraniu otrzymały od kolegów symboliczne kwiaty i najserdeczniejsze życzenia z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet.

Fundatorem kwiatów był kol.Jurek Domański, który jako członek wspierający kolejny już raz dokonał tego miłego gestu. Dzięki jego hojności kwiaty z tej samej okazji otrzymały również policjantki i pracownice cywilne KPP Zakopane.

                      Prezes Koła  kol. Edward Kwak po wyczerpaniu programu zebrania zaprosił wszystkich na "posiady". Przy kawie,  herbatce, lampce wina i pysznych wiktuałach kulinarnych "biesiadowaliśmy do póżnych godzin wieczornych.

Galeria