Walne zgromadzenie członków IPA Region Zakopane

     W dniu 9 lutego 2023 r., w gościnnych progach OSW „Dafne” przy ul. Jagiellońskiej w Zakopanem odbyło się zwyczajne walne zgromadzenie członków Regionu IPA Zakopana. W trakcie zebrania zostały przedstawione sprawozdania z działalności Regionu w 2022 r. Przyjęto plan działania na 2023 r. oraz preliminarz budżetowy umożliwiający realizację przyjętych planów.
Zebranie było też okazją do uroczystego wręczenia certyfikatów członkom naszego regionu z X i XX letnim stażem.

Galeria