COVID - 19

                                                  W walce z Conid - 19

Prezydium Regionu Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji [IPA] Zakopane odpowiadając na społeczne zapotrzebowanie walki z Covid-19 i szerzącą się pandemią włączyło się do jej ograniczania. Z własnych środków finansowych w m-cu kwietniu b.r. zostało zakupionych 550 maseczek wielokrotnego użytku oraz 80 pojemników ze środkami odkażającymi. Zgodnie z podjętą decyzją maseczki  zostały  bezpłatnie przekazane policjantkom, policjantom i pracownikom cywilnym Komendy Powiatowej Policji w Zakopanem, funkcjonariuszom Placówki  Straży Granicznej w Zakopanem . Natomiast członkowie IPA z Regionu Zakopane  otrzymali pakiety z 4 maseczkami i pojemnikiem ze środkiem odkażającym. Prezydium IPA Region Zakopane wyraża nadzieję, że  przekazane wsparcie chociaż w minimalnym stopniu przyczyni się do ograniczenia bądż likwidacji tej strasznej zarazy.

Galeria