Zebranie Sprawozdawcze SE i RP w Zakopanem za 2019 r

 Zebranie Sprawozdawcze Koła SE i RP w Zakopanem za 2019 r

W dniu 29 lutego 2020 r. w gościnnym Ośrodku Wypoczynkowym DAFNE w Zakopanem spotkali się emeryci i renciści policyjni oraz osoby wspierające naszą organizację na zebranie sprawozdawczym. Na zaproszenie Zarządu Koła gościem zebrania była Pani Barbara Poje–Komenda Przewodnicząca Gminnej Rady Senioralnej w Zakopanem. Zebranie otworzył i przywitał gościa oraz przybyłych członków i sympatyków Koła kol. Edward Kwak – Prezes Zarządu Koła SE i RP w Zakopanem. Na Przewodniczącego Zebrania wybrany został Jan Szymański, a na protokolanta  Stanisław Dańko. Przewodniczący zebrania zapoznał z programem obrad, który został przyjęty jednogłośnie. W skład komisji skrutacyjnej , uchwał i wniosków weszli Wacław Homa, Maria Marciniak i Jerzy Domański. Zebrani minutą ciszy uczcili pamięć zmarłych w 2020 r. kol .Janka Bryniarskiego, Witka Dudzica i Czesława Wydry. Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła SE i RP w Zakopanem za 2019 r. złożył Prezes Edward Kwak, ze sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej,  zebranych zapoznał Wacław Homa, który wnioskował udzielenie absolutorium Zarządowi. Zebrani pozytywnie przegłosowali plan pracy i preliminarz budżetowy na 2020 r. Kol. Edward Kwak i gość zebrania Barbara Poje- Komenda wręczyli jubileuszowe dyplomy Elżbiecie Kaszkin, Antoninie Dziedzic, Grażynie Bryniarskiej, Henrykowi Zając, Jurkowi Pająk, Eugeniuszowi Bieniek i Janowi Szymańskiemu. ‘’Męska część” zebrania z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet złożyła z tej okazji paniom serdeczne życzenia i wręczyła tradycyjne kwiatki. Po zakończeniu części oficjalnej kol. Edward Kwak zaprosił na "ciastko,kawę" i inne wiktuały, gdzie można było powspominać lata minionej służby i porozmawiać o bieżących radościach i kłopotach .

Tekst : Jan Szymański

Zdjęcia : Jerzy Domański

Galeria