Regulamin III Mistrzostw w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie " Białka Tatrzańska 6 - 8 marca 2020 r"

„TRZECIE MISTRZOSTWA W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM I SNOWBOARDZIE O PUCHAR PRZEWODNICZĄCEGO IPA REGION ZAKOPANE”

Regulamin zawodów

Termin zawodów:                         7 marca 2020 roku

Miejsce Zawodów:                        Ośrodek Narciarski Kotelnica Białczańska  - trasa FIS I

Cel zawodów:                                 Celem zawodów jest popularyzacja i upowszechnienie aktywnego wypoczynku na nartach/snowboardzie, doskonalenie umiejętności narciarstwa zjazdowego/snowboardu, zachęcenie do uprawiania narciarstwa/snowboardu a także integracja środowiska IPA

Organizatorzy:                               IPA Region Zakopane

Patronat medialny:                      Tygodnik Podhalański , Wiadomości Sekcji Polskiej IPA

Organizator techniczny:              Tatrzański Związek Narciarski

Warunki uczestnictwa: 

 • W zawodach mogą wziąć udział członkowie IPA oraz policjanci, funkcjonariusze Straży Granicznej i zaproszeni goście
 • Każdy uczestnik zawodów akceptując regulamin, jednocześnie oświadcza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania narciarstwa/snowboardu,
 • Każdy uczestnik zawodów startuje na własną odpowiedzialność,
 • Organizatorzy obligują do wykupienia ubezpieczenia od NNW,
 • Wszyscy zawodnicy obowiązkowo startują w kaskach.

Zgłoszenia i opłaty:

Termin przyjmowania zgłoszeń to 31 stycznia 2020 roku. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest przysłanie wypełnionej „Karty zgłoszenia” elektronicznie na adres [email protected]  lub listownie na adres IPA Region Zakopane, 34-500 Zakopane, ul. Jagiellońska nr 32 oraz opłata wybranego pakietu przelewem na konto IPA Region Zakopane. Ilość pakietów startowo-pobytowych oraz pakietów pobytowych jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku zbyt małej ilości zgłoszeń organizator zapewnia sobie możliwość odwołania mistrzostw, przyjęte wcześniej wpłaty zostaną zwrócone.

Koszt uczestnictwa

Proponujemy trzy pakiety:

 

 • Pakiet startowo-pobytowy w cenie 300 zł – pakiet dedykowany dla osób chcących wziąć udział w zawodach i skorzystać z pobytu w OW Limba (pakiet zawiera: opłatę startową, całodniowy karnet narciarski w Ośrodku Narciarskim Kotelnica Białczańska, obiad na terenie Kotelnicy Białczańskiej w dniu zawodów, uczestnictwo w Wielkim Balu Narciarskim z uroczystą kolacją, dwa noclegi w OW Limba w Poroninie, dwa śniadania, obiadokolacja w dniu przyjazdu)
 • Pakiet startowy w cenie 120 zł – pakiet dedykowany dla osób, które chcą wziąć udział w zawodach a zakwaterowanie zorganizują sobie we własnym zakresie lub nie będą korzystały z zakwaterowania (pakiet zawiera: opłatę startową, całodniowy karnet narciarski w Ośrodku Narciarskim Kotelnica Białczańska, uczestnictwo w Wielkim Balu Narciarskim z uroczystą kolacją)
 • Pakiet pobytowy w cenie 270 zł – pakiet dedykowany dla osób towarzyszących zawodnikom (pakiet zawiera bilet turystyczny na kolej Kotelnica Białczańska oraz obiad na terenie Kotelnicy Białczańskiej w dniu zawodów, uczestnictwo w Wielkim Balu Narciarskim z uroczystą kolacją, dwa noclegi w OW Limba w Poroninie, dwa śniadania, obiadokolacja w dniu przyjazdu)

Numery startowe:

Losowanie numerów startowych odbywa po zamknięciu listy zgłoszeń. Odbiór numerów startowych możliwy będzie w biurze zawodów w przeddzień zawodów w OW Limba lub w dniu zawodów przy kasach Ośrodka Narciarskiego Kotelnica Białczańska.

 

Program zawodów:

9.30-10.00

Oglądanie trasy slalomu giganta – trasa FIS I

10.30

Start I przejazdu

13.00

Start II przejazdu

 

Sposób przeprowadzenia zawodów: Zawody przeprowadzone zostaną w slalomie gigancie (dwa przejazdy) w podziale na kategorie „narty kobiety” i „narty mężczyźni” oraz w kategorii „snowboard” (w tej kategorii bez podziału na kobiety i mężczyzn), a także w kategorii OPEN, w której klasyfikowani są wszyscy uczestnicy zawodów. Start w slalomie gigancie w pierwszym przejeździe odbywa się według wylosowanej kolejności numerów startowych w poszczególnych kategoriach. Do drugiego przejazdu kwalifikuje się po 20 zawodników każdej kategorii, start odbywa się w odwrotnej kolejności co do osiągniętego wyniku w pierwszym przejeździe. O klasyfikacji końcowej decyduje suma czasów dwóch przejazdów.

Nagrody: Puchary za pierwsze trzy miejsca w każdej kategorii zawodów, każdy z uczestników zawodów otrzyma także pamiątkowy dyplom. Za zwycięstwo w kategorii OPEN – nagroda główna - niespodzianka, przewiduje się również nagrody rzeczowe dla najlepszych zawodniczek i zawodników.

Biuro, sędziowie i kierownictwo zawodów: Przez cały czas trwania imprezy oraz zawodów, w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości do dyspozycji uczestników będą przedstawiciele organizatorów. Zawody zostaną przeprowadzone przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Zakopane. Za prawidłowy przebieg zawodów odpowiedzialny będzie sędzia, który będzie rozstrzygać ewentualne kwestie sporne. Protesty do 15 min. od zakończenia zawodów – złożenie protestu za kaucją 100 zł.

Postanowienia ogólne: Organizator zastrzega sobie prawo decydowania o wszystkich elementach związanych z przeprowadzaną imprezą nie objętych niniejszym regulaminem. Program imprezy jest ramowy i może ulegać zmianom i modyfikacjom.

 

 1. Dane osobowe uczestników zawodów będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprez, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru nagrody.
  2. Dane osobowe uczestników zawodów będą przetwarzane zgodnie z przepisami określonymi w Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 
  3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, w związku z udziałem w zawodach obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
  4. Uczestnik ma prawo do: żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania swoich danych osobowych, prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, prawo przenoszenia danych, prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w zawodach.